Brak odsetek za zwłokę w zapłacie podatku dochodowego.

dodano: 29.04.2020

23. kwietnia 2020 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19. Rozporządzenie jest jednym z instrumentów wdrażających rozwiązania proponowane w tzw. tarczy antykryzysowej.

 

 

Na podstawie przedmiotowego rozporządzenia osoby fizyczne, które zapłacą podatek dochodowy przed dniem 1 czerwca 2020 r. nie będą musiały zapłacić odsetek za zwłokę, naliczonych za okres od dnia 1. maja 2020 r. do dnia 1. czerwca 2020 r. Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36 (dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą), PIT-36S (dla podatników rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną przez spadkodawcę), PIT-36L (dla podatników, którzy wybrali podatek liniowy), PIT-36LS (dla podatników rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną przez spadkodawcę, który wybrał podatek liniowy), PIT 37 (dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę, o dzieło, zlecenia), PIT-38 (dla podatników rozliczających przychody kapitałowe) i PIT-39 (dla podatników rozliczających przychody z tytułu zbycia nieruchomości).

 

 

Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku przed 1. czerwca 2020 r.

 

 

Edyta Kuś, aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki, wspólnik, adwokat, gorecki@bgka.pl

 

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19? Napisz: koronawirus@bgka.pl