About Us

About Usmore

About Us

Bieszczad Górecki Adwokaci s.c. Law Office specialises in providing legal services to business entities and individuals. We have extensive experience in corporate counselling including services for public listed companies as well as representing legal and physical persons in court disputes and out of court negotiations. Our team and the lawyers cooperating with us represent a wide range of practice area, which allows to apply comprehensive legal solutions for full protection of diverse interests of our clients.

 

Years of experience and carefully selected co-operators allowed to create basic rules which we follow when working with our clients.

Efficiency

We make every effort to enhance the client’s chances to achieve the desired goal in the shortest possible time.

 

Experience and practice area

We engage in specific fields of law which lie in the scope of our expertise.

 

Flexibility

Our services are tailored to individual needs of each of our clients.

back

Team

Teammore

Team wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Daniel Bieszczad Attorney-at-Law

 • graduate of the Faculty of Law at the Jagiellonian University in Kraków with very good results
 • completed his traineeship at the Kraków Bar Association
 • present on the legal market since 2005
 • specialises in providing legal services to business entities with a special focus on agreements in economic transactions, court proceedings, labour law  and property law.

 

Grzegorz Górecki Attorney-at-Law

 • graduate of the Faculty of Law and Administration at the Jagiellonian University, 2005.
 • traineeship in Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp. j. Law Office
 • trainee attorney-at-law under the patronage of Mr. Janusz Długopolski attorney-at-law
 • entered on the list of attorneys-at-law of the Kraków Bar Association in 2010
 • specialises in legal services to business entities, consumer protection law, labour law, civil law, including the protection of personal interests, economic law and legal issues concerning activity on the Internet.

Our office also comprises lawyers and trainees 

who have extensive knowledge of law 

and are outstanding specialists in their practice areas.

back

Team wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Daniel Bieszczad

Adwokat, Wspólnik

 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Na rynku prawniczym od 2005 r. Stażysta i współpracownik renomowanych kancelarii prawnych.

 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z roszczeń odszkodowawczych, o prawa udziałowe w spółkach oraz wynikających z umów. Od wielu lat prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa finansowego, ochrony konkurencji i prawa nowych technologii. Doradzał przy inwestycjach i kontraktach oraz przy fuzjach i przejęciach firm o wartości od kilkudziesięciu do ponad 100 milionów złotych.

 

Kontakt: bieszczad@bgka.pl

 

 

Grzegorz Górecki

Adwokat, Wspólnik

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Stażysta i współpracownik uznanych kancelarii prawnych. Na rynku prawniczym od 2005 r.

 

W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prawem ochrony konsumentów oraz prawem pracy. Zdobył bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących odszkodowań i ochrony dóbr osobistych. Od wielu lat zajmuje się obsługą podmiotów z branży nowych technologii, problematyką prawną działalności w sieci Internet oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt: gorecki@bgka.pl

 

 

back

Team wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Agnieszka Wolińska

Adwokat

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Egzamin adwokacki złożyła w 2017 r. 


Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży IT i finansowej. Posiada doświadczenie we wdrażaniu mechanizmów compliance dla firm wielu branż w związku z polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi.

 

Zajmuje się sporządzaniem umów z zakresu prawa autorskiego, a także sprawami dotyczącymi znaków towarowych, ochrony konkurencji i konsumentów oraz naruszeniami dóbr osobistych i wizerunku, w tym także karnymi aspektami tych naruszeń.

W Kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Kontakt: wolinska@bgka.pl

 

 

back

Team wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Magdalena Smędzik

Aplikant adwokacki

 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. W roku 2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych, w  tym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. W kancelarii specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym również we wdrażaniu regulacji RODO w przedsiębiorstwach prywatnych oraz podmiotach sektora publicznego. W obszarze jej zainteresowań jest prawo autorskie, w szczególności regulacje dotyczące przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworu.

 

Kontakt: smedzik@bgka.pl

 

 

Edyta Kuś

Aplikant adwokacki


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej wpisana w roku 2017. 

 

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym odpowiedzialności z tytułu błędów w sztuce medycznej, jak też w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w reprezentacji i obsłudze podmiotów rynku nieruchomości takich jak inwestorzy, nabywcy, zbywcy, a także wspólnoty mieszkaniowe. Obszarem swoich zainteresowań obejmuje także prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo znaków towarowych oraz ochronę dóbr osobistych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie dokumentów wewnętrznych spółek oraz umów w obrocie gospodarczym.

 

Kontakt: kus@bgka.pl

 

back

Team wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Malwina Szczepańska

Młodszy prawnik

 

Wykształcenie: studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie karnym gospodarczym i w prawie pracy. Zajmuje się także wsparciem prawnym klientów korporacyjnych w ich bieżącej działalności. W trakcie studiów uczestniczyła z powodzeniem w konkursach przedmiotowych oraz odbywała liczne praktyki. Laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów. Autorka prac naukowych w zakresie prawa do obrony oraz odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Kontakt: szczepanska@bgka.pl

 

 

Marta Nagajska

Młodszy prawnik

 

Wykształcenie: studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie ochrony dóbr osobistych i prawie medycznym, w szczególności w roszczeniach wynikających z błędów w sztuce medycznej. Jej zainteresowania naukowe rozciągają się również na socjologiczne aspekty prawa. Autorka prac naukowych dotyczących dóbr osobistych aktorów filmowych i teatralnych jako artystów wykonawców.

 

Kontakt: nagajska@bgka.pl

 

back

Experience

Experiencemore

Experience

PROJECTS REALISED

 

Past projects:

 • acquisition of a Polish company by a big, worldwide metallurgical corporation, the value of the transaction about 100 000 000 pln.
 • Multi-million zloty worth trading and service contracts in automotive, metallurgical, construction, IT and food industry on the territory of Poland, Great Britain, Germany, France, Spain, Slovakia and Brazil
 • a number of partial and full acquisitions of companies with workforce transfer of up to hundreds of employees combined with counselling on the optimisation of employment
 • legal audit and staff training in the biggest, national insurance agency
 • drafting franchising contract for a national retail chain
 • conducting the purchase of shares in a company managing a national chain of hotels
 • advice on the issue of shares of a construction company
 • conducting litigation for share purchase rights including a national chain of grocery shops
 • advice on investments in multi-million zloty worth construction projects
 • representing corporate clients in a number of  civil, business and labour lawsuits
 • representing individuals in a number of suits for payments such as damages and compensation, employee benefits, enforcement of contracts and inheritance rights.
WE HAVE BEEN TRUSTED BY

 

Currently our Law Office provides permanent, comprehensive service more than twenty companies. Among them are: 

 •  companies in the logistic, textile, chemical, IT, food, building, financial, insurance, catering industry
 • companies listed on the stock exchange
 • enterprises with foreign capital
 • companies that employ more than 1000 employees and which have branches throghoutt the country
back

Offer

Offermore

specjalizacje branże Pro Bono

klient biznesowy

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

 

 • sporządzanie, analiza, negocjacje umów w obrocie gospodarczym
 • występowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego
 • sporządzanie audytów prawnych przedsiębiorstw
 • ochrona dóbr osobistych firm, w szczególności ochrona dobrego imienia przedsiębiorstw w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu

 

PRAWO SPÓŁEK

 

 • doradztwo prawne przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy transakcjach zbycia, nabycia, łączenia spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • reprezentacja w sprawach o prawa udziałowe w spółkach
 • sporządzanie i analiza dokumentacji związanej z działalnością organów spółek prawa handlowego, w tym kompleksowa reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy

 

PRAWO PRACY

 

 • sporządzanie wszelkich umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, umów u zakazie konkurencji, porozumień itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi i w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i przejęć zakładów pracy

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

 • reprezentacja naszych klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i konsumenckiego
 • redagowanie umów, regulaminów i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji i konsumentów.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • przeprowadzanie kompleksowych audytów przetwarzania danych osobowych
 • tworzenie mechanizmów compliance w zakresie przetwarzania daNych osobowych dopasowanych do profilu oraz skali działalności przedsiębiorcy
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

 

SZKOLENIA

 

Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania firm w obrocie prawnym, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, negocjacji warunków umownych w relacjach z innymi podmiotami, poprawnego prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek, stosunków prawnych z pracownikami.

klient Indywidualny

PRAWO PRACY, CYWILNE I RODZINNE

 

 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń majątkowych, w szczególności:
  • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • z tytułu prawa do dziedziczenia
 • występowanie imieniem klientów w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami, w tym dotyczących świadczeń o zaległe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołań od nieuzasadnionego rozwiązania umów o pracę, sprostowań świadectw pracy

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu praw związanych z nieruchomościami, w tym spraw o zasiedzenie, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochronę posiadania
back

specjalizacje branże Pro Bono

IT i nowe technologie

 

Prowadzimy kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych zajmujących się programowaniem i dystrybucją oprogramowania. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i zamawiających w związku z nabywaniem, zbywaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych. Posiadamy unikalne doświadczenie w redagowaniu i egzekwowaniu klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności za wady oprogramowania i naruszenie praw autorskich do programów. Reprezentujemy zamawiających, wykonawców, podwykonawców, autorów programów w sporach sądowych i negocjacjach z podmiotami polskimi i zagranicznymi.

 

Budownictwo i nieruchomości

 

Posiadamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie i reprezentacji w toku procesu budowlanego. Stosujemy w swej pracy, poza przepisami ustawowymi, także normy budowlane występujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Redagujemy umowy inwestycyjne, umowy zbycia i nabycia nieruchomości. Reprezentujemy w sporach oraz w negocjacjach interesy inwestorów, architektów, wykonawców, podwykonawców, zbywców i nabywców nieruchomości. Prowadzimy obsługę przedsięwzięć mieszkalnych a także infrastrukturalnych.

 

Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, przeprowadzając kompleksowe audyty prawne.

 

Zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, których łączna liczba członków wynosi kilka tysięcy. W tym zakresie między innymi występujemy w imieniu wspólnot z roszczeniami w stosunku do deweloperów o usunięcie wad nieruchomości lub o zapłatę odszkodowania. Współpracujemy przy tym z uznanymi rzeczoznawcami z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości.

 

Finanse, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia

 

Reprezentujemy klientów, dystrybutorów oraz firmy inwestycyjne z szeroko pojętego sektora finansowego. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed UOKiK oraz KNF. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sporów związanych z nabywaniem, zbywaniem i prowadzeniem instrumentów inwestycyjnych takich jak lokaty (w tym tzw. polisolokaty), ubezpieczenia, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje, opcje. Przygotowujemy kompleksowe wdrożenia mechanizmów compliance dla wszelkich podmiotów rynku finansowego. Wdrażamy odpowiednie procedury ochrony danych osobowych i ochrony konkurencji. Weryfikujemy dokumentację pod kątem klauzul abuzywnych. Redagujemy umowy agencyjne, o pośrednictwo i dystrybucyjne.

 

Prowadzimy pomoc prawną dla kredytobiorców w sporach z bankami, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej.

 

Media, reklama, PR, modeling

 

Udzielamy pomocy prawnej podmiotom z branży szeroko pojętych mediów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich, prowadzenia sporów sądowych o prawa autorskie, ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku. Doradzamy w zakresie dopuszczalnych form reklamy określonych produktów. Udzielamy pomocy prawnej agencjom PR, reklamowym, modelingowym w zakresie bieżącej działalności, a także na potrzeby konkretnych sporów sądowych lub pozasądowych.

Produkcja

 

Doradzamy we wszelkich aspektach działalności produkcyjnej, w tym w bieżącej działalności firmy, w relacjach z kontrahentami i klientami oraz w sporach sądowych lub pozasądowych. Naszymi klientami są firmy wytwórcze z branży chemicznej, budowlanej, tekstylnej, motoryzacyjnej, żywnościowej, metalurgicznej, meblarskiej, tytoniowej.

 

Handel, dystrybucja

 

Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej dla podmiotów zajmujących się handlem krajowym oraz międzynarodowym w wielu branżach. Reprezentujemy interesy naszych klientów w relacjach z kontrahentami, w sporach sądowych i pozasądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy bogate doświadczenie w opiniowaniu, redagowaniu i egzekwowaniu umów handlowych zarówno na terenie Polski jak, i poza granicami kraju.

 

E-commerce

 

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w sieci Internet. Udzielamy pomocy prawnej w takich aspektach jak regulaminy, ochrona danych osobowych, realizacja roszczeń w procesach sądowych. Do naszych klientów należą wiodące polskie sklepy internetowe.

 

Usługi dla przemysłu, logistyka

 

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm zajmujących się usługami inżynieryjnymi, logistycznymi, instalacyjnymi, magazynowymi, serwisowymi, relokacyjnymi pozwoliło nam na wypracowanie unikalnego prawniczego know-how obsługi prawnej przedsiębiorstw tego sektora. Bierzemy odpowiedzialność za wszelkie prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od bieżącej działalności, przez spory z kontrahentami, a skończywszy na najbardziej skomplikowanych kontraktach realizowanych z globalnymi firmami na całym świecie.

 

Startupy

 

Posiadamy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi inicjatywami. Pierwsze tego typu, pionierskie w skali kraju projekty realizowaliśmy już w 2006 r. Pomagamy startupom w założeniu działalności, redakcji umów i dokumentacji wewnątrzfirmowej. Szczególny nacisk kładziemy na prawa własności intelektualnej i bezpieczeństwo naszych klientów w relacjach z kontrahentami.

 

Sektor publiczny

 

Doradzamy podmiotom z sektora publicznego takim jak organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje administracji państwowej, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i pozasądowych, negocjujemy umowy i doradzamy w redagowaniu dokumentów wewnętrznych.

back

specjalizacje branże Pro Bono

Our Law Office provides free legal service for non-profit making organizations, especially foundations and associations. All non-govermental organizations can get profesional legal service from our lawyers.

back

Publications

Publicationsmore

Publications

February 23, 2016

Ekspert o ustawie "frankowej": to kompromis, ale ma słuszne rozwiązania

more
October 1, 2015

Ekspert o dyrektywie UE: chroni kredytobiorców przed ryzykiem kursowym

more
June 16, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad w serwisie lex.pl na temat "upadłości konsumenckiej"

more
May 18, 2015

"Outsorcing usług prawnych w praktyce". Artykuł adw. Daniela Bieszczada w Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych.

more
March 30, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad dla Polskiej Agencji Prasowej na temat nowelizacji prawa ubezpieczeniowego i stanu rynku ubezpieczeń w Polsce

more
March 25, 2015

Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki adwokci s.c. wyróżniona przez dziennik Rzeczpospolita jako jedna z wiodących młodych kancelarii w cyklu wywiadów „Ciągle warto być prawnikiem”

more
March 24, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad w serwisie bankier.pl na temat prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami

more
March 23, 2015

Adwokat Grzegorz Górecki w portalu autocentrum.pl nt. prawnych aspektów zakupu używanych samochodów.

more
back

Contact

Contactmore

Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna Law Office

ul. Rakowicka 8/3
31 – 511 Kraków

tel.: 12 222 52 04
fax: 12 444 77 53
mail: biuro@bgka.pl

We welcome clients from 9 am to 5 pm by appointment only.

back