obsługa prawna podmiotów zagranicznych w Polsce

Kancelaria Bieszczad Górecki wyróżnia się wiedzą dotyczącą prawa spółek i znajomością rynku, które zyskała dzięki świadczonym usługom dla klientów polskich oraz zagranicznych. 

Oferujemy obsługę prawną podmiotów zagranicznych, w szczególności planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie Polski albo przeniesienie biznesu z zagranicy do Polski. 

Do najważniejszych działań podejmowanych przez Kancelarię w tym zakresie należą:
analiza rynku i ocena ryzyka
sporządzenie dokumentacji transakcyjnej
przeprowadzenie transgranicznego przeniesienia siedziby spółki
przeniesienie aktywów spółki
przeniesienie pracowników lub zatrudnienie nowych pracowników
doradztwo podatkowe
rejestracja zmian w sądach i urzędach
uzyskanie wymaganych zgód i zezwoleń
utworzenie od podstaw nowych podmiotów gospodarczych powiązanych lub niepowiązanych z działającymi firmami zagranicznymi

Kancelaria oferuje również kompleksową obsługę po rozpoczęciu prowadzenia działalności w Polsce, do której w szczególności należą:

Oferujemy również kompleksową usługę prawną dla klientów indywidualnych będących obcokrajowcami, którzy zamierzają zbywać lub nabywać nieruchomości, inwestować w przedsięwzięcia biznesowe lub papiery dłużne i instrumenty finansowe (akcje, obligacje, jednostki funduszy inwestycyjnych itp.) na terenie Polski.

Kancelaria oferuje wsparcie w legalizacji zatrudnienia, nadaniu obywatelstwa oraz uzyskaniu zezwolenia na pobyt przez cudzoziemców na terenie Polski.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna