zespół

daniel bgka

Daniel Bieszczad

Adwokat, Wspólnik

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Na rynku prawniczym od 2005 r. Stażysta i współpracownik renomowanych kancelarii prawnych.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z roszczeń odszkodowawczych, o prawa udziałowe w spółkach oraz wynikających z umów. Od wielu lat prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa finansowego, ochrony konkurencji i prawa nowych technologii. Doradzał przy inwestycjach i kontraktach oraz przy fuzjach i przejęciach firm o wartości od kilkudziesięciu do ponad 100 milionów złotych.

W latach 2019 – 2020 członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wykłada prawo umów w toku szkolenia dla aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

grzegorz bgka

Grzegorz Górecki

Adwokat, Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Stażysta i współpracownik uznanych kancelarii prawnych. Na rynku prawniczym od 2005 r.

W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prawem ochrony konsumentów oraz prawem pracy. Zdobył bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących odszkodowań i ochrony dóbr osobistych. Od wielu lat zajmuje się obsługą podmiotów z branży nowych technologii, problematyką prawną działalności w sieci Internet oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

agnieszka bgka

Agnieszka Wolińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Egzamin adwokacki złożyła w 2017 r. 

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży IT i finansowej. Posiada doświadczenie we wdrażaniu mechanizmów compliance dla firm wielu branż w związku z polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi.

Zajmuje się sporządzaniem umów z zakresu prawa autorskiego, a także sprawami dotyczącymi znaków towarowych, ochrony konkurencji i konsumentów oraz naruszeniami dóbr osobistych i wizerunku, w tym także karnymi aspektami tych naruszeń.

W Kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony danych osobowych.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

magda bgka

Magdalena Pilich

Adwokat

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. W roku 2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych, w  tym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. W kancelarii specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym również we wdrażaniu regulacji RODO w przedsiębiorstwach prywatnych oraz podmiotach sektora publicznego. W obszarze jej zainteresowań jest prawo autorskie, w szczególności regulacje dotyczące przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworu.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

edyta bgka

Edyta Kuś

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej wpisana w roku 2017. 

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym odpowiedzialności z tytułu błędów w sztuce medycznej, jak też w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w reprezentacji i obsłudze podmiotów rynku nieruchomości takich jak inwestorzy, nabywcy, zbywcy, a także wspólnoty mieszkaniowe. Obszarem swoich zainteresowań obejmuje także prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo znaków towarowych oraz ochronę dóbr osobistych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie dokumentów wewnętrznych spółek oraz umów w obrocie gospodarczym.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

jakub bgka

Jakub Hajduk

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na listę aplikantów adwokackich wpisany w 2018 roku. Od 2020 roku Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym występowaniem w ich imieniu przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów, w szczególności w sporach z instytucjami rynku bankowego oraz we wsparciu prawnym dotyczącym ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa własności intelektualnej oraz e-commerce.

Autor publikacji dotyczących prawa karnego oraz prelegent na międzynarodowych konferencjach.

Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim.

zesp laura banasik

Laura Banasik

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów, przez okres 2 lat prowadziła zajęcia z prawa karnego dla studentów w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – TBSP UJ. Aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej w latach 2019-2021. Egzamin zawodowy złożyła w 2022 roku, uzyskując tytuł adwokata.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego na specjalizacji filologia polska nauczycielska. Posiada uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i liceach.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, w tym również w sprawach spadkowych, rodzinnych i opiekuńczych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z umów kredytów indeksowanych i denominowanych kursem CHF.

W zakresie jej zainteresowań leży prawo karne, prawo pracy, ochrona konsumenta w myśl Dyrektywy 93/13 EWG, prawo Unii Europejskiej.

W Kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu prawa energetycznego, odnawialnych źródeł energii oraz prawa spółdzielczego.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

zesp maria wolek

Maria Wołek

Adwokat

Studia stacjonarne na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła w latach 2013-2018, kończąc ten etap edukacji obroną pracy magisterskiej. Następnie ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej i egzamin adwokacki złożyła w 2022 r.

W kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz klientów indywidulanych, w tym występowaniem w ich imieniu przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym a w szczególności w prawie spadkowym i procedurze cywilnej, a także w prawie ubezpieczeń społecznych.

Na dzień dzisiejszy do kręgu jej zainteresowań należy prawo autorskie oraz zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

zesp pamela uznanska

Pamela Uznańska

adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W trakcie studiów aktywny członek Koła Naukowego Prawa Karnego „Iustitia”. W latach 2019-2021 aplikantka adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Egzamin zawodowy z tytułem adwokata złożyła w maju 2022 roku. Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie.

W ramach świadczonych usług specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w szczególności: w prawie nieruchomości, prawie rodzinnym i opiekuńczym, również z czynnikiem międzynarodowym. Posiada doświadczenie w obsłudze cudzoziemców (zezwolenia na pobyt, zgody na nabycie nieruchomości). Do kręgu jej zainteresowań należą również sprawy z zakresu prawa karnego.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

zesp wiktoria dybek

Wiktoria Dybek

aplikant adwokacki

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (2017 r. – 2022 r.). Od stycznia 2023 roku aplikant adwokacki w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W kancelarii zajmuje się obsługą prawną podmiotów rynku nieruchomości takich jak inwestorzy, zbywcy, nabywcy, a także wspólnoty mieszkaniowe. Odpowiada również za obsługę klientów indywidualnych oraz zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców.

Posiada wiedzę zarówno z zakresu prawa gospodarczego, jak i prawa cywilnego materialnego i procesowego. Interesuje się także szeroko pojętym prawem rodzinnym, spadkowym i ochroną dóbr osobistych.

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna