nowe technologie
i dane osobowe

Pierwszym klientem Kancelarii Adwokackiej Bieszczad Górecki był jeden z wiodących obecnie portali internetowych branży motoryzacyjnej. Niedługo po nim do grona naszych zleceniodawców dołączył producent oprogramowania ERP dla firm. Dlatego od początku naszej działalności specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie związanym z prowadzeniem działalności w Internecie, branży e-commerce oraz ochrony danych osobowych. Szczególnej praktyki nabyliśmy w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa ochrony danych osobowych.

Praktyka w powyższych dziedzinach pozwala nam na reprezentację naszych klientów zarówno w procesie negocjacyjnym, jak i przed sądami oraz Urzędem Patentowym.

Przykładowa lista naszych usług dotyczących branży nowych technologii i danych osobowych obejmuje:

  • audyty stron internetowych w kontekście prawa ochrony danych osobowych,
  • sporządzanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • redagowanie kompletnej dokumentacji ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami RODO oraz jej wdrożenie w działalności klienta,
  • prowadzenie szkoleń z prawa ochrony danych osobowych,
  • wsparcie w procesach wdrożenia oprogramowania oraz redagowanie umów licencyjnych,
  • badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego oraz reprezentacja w postępowaniu o rejestrację znaku towarowego,
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich.