umowy w obrocie gospodarczym

Od początku swego istnienia Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki zajmuje się redagowaniem kontraktów handlowych i usługowych w obrocie krajowym i międzynarodowym.


Obsługa w tym zakresie obejmuje wszelkie aspekty prawa kontraktowego na każdym etapie transakcji:

tworzenie listów intencyjnych, memorandów, umów o prowadzenie negocjacji i zachowanie poufności, umów przedwstępnych
prowadzenie negocjacji
analiza i redakcja kontraktów
weryfikacja zabezpieczeń umownych
weryfikacja ryzyk i sankcji umownych (kary umowne, kary gwarancyjne, klauzule ograniczające odpowiedzialność)
negocjacja okresów przejściowych, zapewnień i oświadczeń, warunków transakcyjnych
weryfikacja wiarygodności i stabilności prawno-biznesowej partnera kontraktowego
asysta w trakcie zamknięcia transakcji i podpisania dokumentów
obsługa potransakcyjna

Przykładowe umowy opracowywane przez naszą kancelarię:

 • umowa o roboty budowlane
 • umowa deweloperska
 • umowa wdrożenia oprogramowania IT
 • umowa przeniesienia praw autorskich
 • umowa ustanowienia licencji
 • umowa sprzedaży
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa franczyzowa
 • umowa agencyjna
 • umowa zastawu
 • umowa poręczenia
 • umowy w obrocie konsumenckim, OWU, regulaminy
 • umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie
 • umowa pożyczki
 • umowy i regulaminy dla e-commerce
 • umowy o poufności
 • umowy o zakazie konkurencji
 • kontrakty menadżerskie
 • umowy w obrocie wierzytelnościami
 • umowy dystrybucyjne, dealerskie

Posiadamy także doświadczenie w redagowaniu i negocjowaniu umów dotyczących fuzji i przejęć lub kontraktów o podobnych charakterze. Przykładowe umowy w ramach transakcji kapitałowych:

 • umowa inwestycyjna
 • umowa nabycia pakietu mniejszościowego udziałów
  lub akcji spółki
 • umowa nabycia pakietu większościowego udziałów lub akcji spółki
 • umowa nabycia 100% udziałów lub akcji spółki
 • umowa wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • dzierżawa zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • umowa nabycia udziałów celem umorzenia
 • umowa zastawu na udziałach
 • umowa wniesienia aportu

Kancelaria zapewnia także obsługę potransakcyjną. Dbamy o to, by nasz klient unikał ryzyk umownych oraz by partner biznesowy klienta przestrzegał zawartego kontraktu. Do czynności potransakcyjnych należy między innymi:

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna