windykacje i procesy

Profesjonalne wsparcie procesowe i windykacja należności – Bieszczad Górecki Adwokaci.

Jedną z pierwszych specjalizacji naszej kancelarii były procesy sądowe dotyczące spraw gospodarczych i cywilnych. Z powodzeniem przeprowadziliśmy kilka tysięcy postępowań reprezentując zarówno powodów jak i pozwanych w zakresie m.in. roszczeń o należności pieniężne, o prawa udziałowe w spółkach, odszkodowania i kary umowne. Posiadamy również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (banki, firmy ubezpieczeniowe), firmami deweloperskimi i budowlanymi.

Zaległości płatnicze są dużym zagrożeniem dla każdej działalności gospodarczej. Stąd nasza kancelaria profesjonalnie i szybko wspiera naszych klientów w windykacji dłużnych sum.

Jak przebiega windykacja?

Pierwsze kroki jakie podejmujemy to staranie o polubowne załatwienie sprawy i dobrowolna zapłata dłużnych sum. W tym zakresie prowadzimy negocjacje i staramy się doprowadzić do jak najszybszego odzyskania długu na etapie przedsądowym. Jest to działanie korzystne dla obu stron – bowiem generuje mniej kosztów niż standardowa windykacja sądowa, a później komornicza. Jednak nie zawsze dłużnicy są skorzy do dobrowolnej zapłaty. Wtedy pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Windykacja sądowa wiąże się ze wszczęciem odpowiedniego postępowania. W zależności od rodzaju sprawy i stopnia jej skomplikowania doradzamy w doborze ścieżki (elektroniczne postępowanie upominawcze lub postępowanie tradycyjne). W przypadku windykacji drobnych roszczeń lub w sprawach nieskomplikowanych zawsze staramy się o uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym – w takim bowiem przypadku koszty sądowe jak i wynagrodzenie kancelarii jest niższe, a szansa na szybkie załatwienie sprawy wyższa.

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego możliwa jest windykacja komornicza. W jej ramach przygotowujemy wnioski i uczestniczymy w czynnościach komorniczych na terenie całego kraju. Z racji bogatego doświadczenia w prowadzeniu postępowań windykacyjnych wytypowaliśmy komorników na terenie całego kraju, którzy w dotychczasowych działaniach wykazali się skutecznością.

Doświadczenie

Koszty windykacji

Jesteśmy elastyczni w zakresie ustalania wynagrodzeń. W zależności od preferencji klienta stosujemy modele rozliczeń oparte o stawkę godzinową, z góry ustalone wynagrodzenie ryczałtowe, bądź uzależniamy wynagrodzenie kancelarii od odzyskanej kwoty przy zastosowaniu niskiej stawki wynagrodzenia ryczałtowego.

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna