aktualności

Tarcza antykryzysowa. Możliwość korzystania z proponowanych rozwiązań przez spółki cywilne.

Ustawa z dnia 16. kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 precyzuje, że z rozwiązań zawartych w tzw. tarczy kryzysowej mogą korzystać przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do treści przywołanych przepisów, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jak wynika z powyższego, spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, co w konsekwencji oznacza, że spółka cywilna nie może korzystać z rozwiązań proponowanych w tzw. tarczy antykryzysowej. Z rozwiązań takich mogą jednak korzystać wspólnicy spółki cywilnej, ponieważ są oni przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.

Należy także pamiętać, że z rozwiązań zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej nie mogą korzystać przedsiębiorcy, których zła sytuacja finansowa nie stanowi następstwa epidemii COVID-19, jak też przedsiębiorcy, wobec których ogłoszono upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski o wszczęcie ww. postępowań, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu.

Jeżeli zatem dwie lub więcej osób zawiązało spółkę cywilną, a sytuacja finansowa tejże spółki pogorszyła się w następstwie epidemii koronawirusa, to możliwe jest korzystanie z rozwiązań zawartych w tzw. tarczy antykryzysowej. Wnioskować o zastosowanie takich rozwiązań nie może jednak sama spółka cywilna, ponieważ nie jest ona podmiotem odrębnym od samych wspólników. Wspólnicy spółki cywilnej są natomiast przedsiębiorcami i mogą oni korzystać ze środków pomocowych przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej. Wspólnicy mogą zatem wnioskować o zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe czy pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna