aktualności

COVID-19. Tarcza antykryzysowa. Komu przysługuje zwolnienie ze składek ZUS?

Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z opłacania składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych na okres trzech miesięcy: marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Komu i na jakich warunkach przysługuje zwolnienie:

  • mikrofirma zatrudniająca nie więcej niż 9 osób
  • działalność założona przed 1 lutego 2020 r.
  • przychody w lutym 2020 r. wyniosły nie więcej niż 15 681 zł

Gdzie składamy wniosek?

Wniosek składamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Co powinien zawierać wniosek?


Wniosek o zwolnienie z zapłaty składek powinien zawierać między innymi:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL)
  • oświadczenie o uzyskanym przychodzie w luty 2020 r.
  • uzasadnienie z podaniem informacji o spełnieniu przesłanek zwolnienia.

Dla wielu przedsiębiorców obowiązek zapłaty składek ZUS jest dużym obciążeniem. W czasie zazstoju gospodarczego wskutek koronawirusa, kiedy firma nie przynosi często jakichkolwiek przychodów opłacenie ZUSu może okazać się po prostu niemożliwe. Tarcza antyktryzysowa finalnie wprowadziła zwolnienie niektórych przedsiębiorców z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, wedle powyższych zasad.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Pomimo braku zapłaty składek osoba, której dotyczy zwolnienie i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Chcąc skorzystać z tego rozwiązania należy pamiętać, że pomimo tego, iż przy spełnieniu przesłanek wskazanych w ustawie przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty ZUSu, to decyzja ta może zostac podjęta w stosunku do danego przedsiębiorcy wyłącznie na jego wniosek.

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. wraz z dokumentami rozliczeniowymi za okres marzec – maj 2020 r.

Jeżeli ZUS odmówi zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna