aktualności

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W następstwie epidemii i wprowadzonych ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji publicznych, wielu rodziców zmuszonych jest przynajmniej częściowo porzucić pracę, by opiekować się dziećmi. Aby zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe, tzw. tarcze antykryzysowe rozszerzają instytucję zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze nieprzekraczającym 14 dniprzysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, szkoły lub innej instytucji, jak też w sytuacji, w której z powodu epidemii opieki nie może sprawować inny opiekun, ubezpieczonemu opiekunowi:

  • dziecka do lat 8;
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat;
  • dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • dorosłej osoby niepełnosprawnej.

Możliwość pobierania zasiłku została wydłużona do 24. maja 2020 r. Od 6. maja otwarte mogą być placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi (żłobki, przedszkola). Należy pamiętać, że rodzic nie ma obowiązku posyłać dziecka do takiej placówki. Jeżeli mimo otwarcia placówki, rodzice z powodu epidemii będą obawiać się posyłać do niej dzieci, zasiłek dodatkowy nadal będzie im przysługiwać. Zasiłek będzie im przysługiwać także wtedy, kiedy placówka, do której dziecko uczęszczało w okresie przed epidemią, nie będzie w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego, należy złożyć u swojego płatnika składek (np. pracodawcy), oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem, według wzoru dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy mieć na uwadze, że zasiłek w dodatkowym wymiarze 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. Zasiłek nie będzie przysługiwać, jeżeli którykolwiek z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku opiekę. Co istotne, dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na zasadach ogólnych.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna