aktualności

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla lokali gastronomicznych.

18. maja zostały otwarte restauracje, bary i inne lokale gastronomiczne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom tych lokali, wydano wytyczne, do których muszą stosować się osoby prowadzące lokale. Niniejszy tekst ma na celu zwięzłe przedstawienie tych wytycznych.

Zgodnie z przedmiotowymi wytycznymi, pracodawca obowiązany jest zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Obsługa mająca styczność z klientami (kelnerzy, barmani, kasjerzy) powinni nosić także maseczki. Stanowiska pracy winny znajdować się w półtorametrowej odległości od siebie, ale jeżeli jest to niemożliwe, pracownikom należy zapewnić środki ochrony osobistej. Wskazana jest taka organizacja pracy, by możliwe było uniknięcie zbędnych interakcji międzyludzkich, jak też zapewnienie jak najmniejszej liczby pracowników przebywających jednocześnie w lokalu. Pracodawca powinien zadbać, by pracownicy znali i przestrzegali zasad higieny osobistej, jak również informowali o złym stanie swego zdrowia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na dyscyplinę utrzymania dwumetrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze). Klienci zobowiązani są dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do lokalu (płyn do dezynfekcji powinien być udostępniony w sali jadalnej). Stoliki powinny być ustawione w dwumetrowej odległości od siebie (jeżeli oddzielone są od siebie przegrodami, odległość ta może być zmniejszona do jednego metra). Przy jednym stoliku mogą przebywać wyłącznie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym lub rodzina. Inne osoby mogą przebywać przy jednym stoliku wyłącznie wówczas, gdy zachowana jest między nimi odległość półtora metra i nie siedzą one naprzeciwko siebie, albo zamontowano przegrody pomiędzy tymi osobami. Na czas konsumpcji możliwe jest zdjęcie maseczek i rękawiczek jednorazowych.

Ogółem, w lokalu nie może przebywać więcej niż jedna osoba na 4 m2. Sala powinna być tak zorganizowana, by klienci nie mieli wątpliwości, gdzie mogą przebywać. W lokalu powinna być wywieszona informacja o dopuszczalnej liczbie osób jednocześnie tam przebywających. Klienci powinni być doprowadzeni bezpośrednio do stolika. Z użytku wyłączone będą przestrzenie samoobsługowe. Z obszaru jadalnego muszą zostać usunięte wszelkie dodatki (cukier, sztućce, wazoniki, serwetki).

Niezwykle ważna jest dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi klientówprzy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji, powinno się na stoliku umieścić tabliczkę z napisem „zdezynfekowano”. Wszystkie powierzchnie wspólne powinny być dezynfekowane w odstępach piętnastominutowych, zaleca się także wietrzenie pomieszczeń. W toalecie powinno się umieścić instrukcję mycia i dezynfekcji rąk, jak też zdejmowania i zakładania maseczek i rękawiczek.

Zamówienia mogą być realizowane także na wynos, bezkontaktowo.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna