aktualności

Sejm przyjął finalny projekt tarczy antykryzysowej (3.0).

Tarcza antykryzysowa 3.0 weszła w życie, przyjęto 47 z 87 poprawek zarekomendowanych przez Senat. W przedmiotowym tekście przedstawiamy zmiany w finalnym projekcie ustawy.

Jednym z najważniejszych dla przedsiębiorców elementów tarczy jest zapis przewidujący ulgę w składkach na ubezpieczenie społeczne dla samozatrudnionych. Zmiana tej regulacji polega na zastąpieniu sformułowania „luty 2020 r.”sformułowaniem „pierwszy miesiąc, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek”. Oznacza to, przedsiębiorca chcący uzyskać ulgę nie mógł uzyskać dochodu przekraczającego 7 000 zł w pierwszym miesiącu, którego dotyczy wniosek. Ze zwolnienia będą mogły zatem skorzystać osoby, których dochód spadł poniżej 7 000 zł dopiero w marcu lub kwietniu 2020 r.

Nadto, osoby prowadzące jednoosobowe firmy będą mogły uzyskać zwolnienie z obowiązku zapłaty składek za kwiecień i maj 2020 r., nawet jeśli te zostały już opłacone.

Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników o instytucje posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

Zgodnie z najnowszym brzmieniem ustawy, cudzoziemiec wnioskujący o polską wizę nie będzie zobowiązany (w oznaczonych przypadkach) do osobistego złożenia dokumentów.

Przyjęta została także poprawka, zgodnie z którą wpłata na Państwowy Instytut Sztuki Filmowej będzie mogła być przez przedsiębiorcę zaliczona jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych.

Nie została natomiast przyjęta poprawka podnosząca zasiłek dla bezrobotnych do kwoty 1 800 zł oraz pozwalająca na pobieranie go także przez osoby, które pracowały w innych krajach Unii Europejskiej. Sejm nie poparł również poprawki pozwalającej na zwolnienie z podatków od darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT zakupu wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających, przeznaczonych dla szpitali, domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

Nadto, uznania Sejmu nie zdobyła poprawka przewidująca dodatkowe zasiłki opiekuńcze, jak też poprawka wydłużająca bezpłatny dostęp do leków z listy leków refundowanych przysługujący kobietom w ciąży na okres połogu (o dodatkowe 8 tygodni).

Sejm odrzucił również poprawki mające na celu wykreślenie z tarczy 3.0 przepisów, które w ocenie Senatu nie dotyczą pomocy związanej z epidemią. Odrzucone zostały zatem poprawki dotyczące nowych zasad wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenia kadencji obecnego Prezesa.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Daniel Bieszczad
wspólnik, adwokat
bieszczad@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna