aktualności

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla gabinetów fryzjerskich i kosmetycznych.

18. maja zostały po dwumiesięcznej przerwie otwarte gabinety kosmetyczne i fryzjerskie. Nie będą one jednak działać tak, jak w okresie przed epidemią. Osoby prowadzące takie salony będą musiały stosować się do wytycznych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W przedmiotowym tekście przedstawimy pokrótce najważniejsze zasady funkcjonowania gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich.

W wytycznych zawarto zalecenie, by pracownicy zakładów fryzjerskich i kosmetycznych dokonywali, przed rozpoczęciem pracy danego dnia, pomiaru temperatury (w sposób bezdotykowy). Celowym jest także przeprowadzanie codziennego wywiadu dotyczącego stanu zdrowia każdego pracownika. Należy pamiętać, że na te procedury trzeba uzyskać zgodę pracownika. Warto przeorganizować pracę salonu, by ograniczyć liczbę osób jednocześnie w nim przebywających.

Przyjmowanie klientów następuje po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Nie jest dopuszczalne oczekiwanie przez klientów na usługę w poczekalni. Na dzień przed planowanym terminem wizyty, fryzjer lub kosmetolog kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia tego terminu. Klienta należy poinformować o tym, że nie może przyjść na wizytę, jeżeli: występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną; jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny; zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie; w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Jeżeli klienta nie dotyczą żadne okoliczności wymienione powyżej, może on przyjść na umówioną wizytę, a fryzjer lub kosmetolog jest obowiązany poinformować go telefonicznie o zasadach bezpieczeństwa, w tym w szczególności o przyjściu do salonu w maseczce i rękawiczkach jednorazowych. Klient może maseczkę zdjąć jedynie na czas wykonywania zabiegu dotyczącego zasłoniętego obszaru twarzy. Jeżeli klient przyjdzie do salonu bez maseczki lub rękawiczek, fryzjer lub kosmetolog musi mu je zapewnić, przy czym może to zrobić odpłatnie. Po wejściu do gabinetu, klient niezwłocznie myje lub dezynfekuje ręce. W miarę możliwości, powinien to uczynić także przed wyjściem.

W czasie wykonywania usługi, zarówno fryzjer (kosmetolog), jak i klient są zobowiązani nosić maseczki i rękawiczki jednorazowe. W przypadku zabiegów kosmetycznych, niezbędne jest zapewnienie klientowi innych potrzebnych środków ochrony indywidualnej. Nie jest dopuszczalne używanie i wyjmowanie telefonów komórkowych. Fryzjer (kosmetolog) jest obowiązany dołożyć najwyższej staranności, by podczas zabiegu były używane ręczniki i peleryny jednorazowe, a te wielorazowe były dezynfekowane po każdym kliencie. Na jednego fryzjera lub kosmetologa nie powinien przypadać więcej niż jeden klient. Dla każdego klienta należy przygotować zestaw czystych narzędzi. Pomiędzy stanowiskami roboczymi powinna być zachowana odległość co najmniej dwóch metrów. Zalecana jest rezygnacja z podawania napojów klientom.

Po wykonaniu usługi, fryzjer lub kosmetolog powinien zdjąć rękawiczki (powinien to zrobić także wtedy, kiedy zostaną uszkodzone podczas wykonywania usługi), wyrzucić je do kosza i zdezynfekować ręce. Konieczne jest także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych na stanowisku roboczym i przewietrzenie pomieszczenia. Fryzjer (kosmetolog) powinien zadbać o to, żeby mieć wystarczająco dużo czasu na posprzątanie i dezynfekcję salonu przed przyjęciem kolejnego klienta.

Jeżeli w gabinecie jest stanowisko sprzedażowe, to możliwe jest jego zachowanie. Należy jednak usunąć testery, a klientów poinformować o niemożności dotykania wystawionych produktów. Wszelkie zbędne dekoracje (kurtyny, sztuczne kwiaty) powinno się usunąć.

Edyta Kuś
aplikantka adwokacka

Grzegorz Górecki
wspólnik, adwokat
gorecki@bgka.pl

Potrzebujesz pomocy w zwiazku z COVID-19?
Napisz: koronawirus@bgka.pl

udostępnij artykuł

kontakt

* pola wymagane

Kancelaria Adwokacka
Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna