o kancelarii

o kancelariiwięcej

o kancelarii

Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki adwokaci s.c.

specjalizuje się w usługach prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym obsługi spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, reprezentacji osób prawnych  i fizycznych w sporach sądowych i w negocjacjach pozasądowych. Zespół kancelarii oraz prawnicy współpracujący reprezentują szeroki zakres dziedzin prawa, co pozwala na stosowanie kompleksowych rozwiązań prawnych pozwalających na zapewnienie różnorodnej i pełnej ochrony interesów klientów.

 

Wieloletnie doświadczenie i starannie dobrany zespół współpracowników pozwoliły na wykształcenie podstawowych zasad jakimi kieruje się kancelaria we współpracy z klientami.

Skuteczność

 

Staramy się maksymalnie zwiększyć szanse klienta na osiągnięcie pożądanego rezultatu w jak najszybszym czasie.

 

Doświadczenie i specjalizacja

 

Poruszamy się w określonych dziedzinach prawa, w których posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

 

Elastyczność

 

Dostosowujemy obsługę prawną do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

powrót

zespół

zespółwięcej
zespół

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Daniel Bieszczad

Adwokat, Wspólnik

 

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Na rynku prawniczym od 2005 r. Stażysta i współpracownik renomowanych kancelarii prawnych.

 

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z roszczeń odszkodowawczych, o prawa udziałowe w spółkach oraz wynikających z umów. Od wielu lat prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa nieruchomości, prawa finansowego, ochrony konkurencji i prawa nowych technologii. Doradzał przy inwestycjach i kontraktach oraz przy fuzjach i przejęciach firm o wartości od kilkudziesięciu do ponad 100 milionów złotych.

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: bieszczad@bgka.pl

 

Grzegorz Górecki

Adwokat, Wspólnik

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Stażysta i współpracownik uznanych kancelarii prawnych. Na rynku prawniczym od 2005 r.

 

W kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, prawem ochrony konsumentów oraz prawem pracy. Zdobył bogate doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w tym dotyczących odszkodowań i ochrony dóbr osobistych. Od wielu lat zajmuje się obsługą podmiotów z branży nowych technologii, problematyką prawną działalności w sieci Internet oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze dużych podmiotów gospodarczych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: gorecki@bgka.pl

 

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

powrót
zespół

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Agnieszka Wolińska

Adwokat

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyła aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Egzamin adwokacki złożyła w 2017 r. 


Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony praw autorskich i prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży IT i finansowej. Posiada doświadczenie we wdrażaniu mechanizmów compliance dla firm wielu branż w związku z polskimi i unijnymi regulacjami prawnymi.

 

Zajmuje się sporządzaniem umów z zakresu prawa autorskiego, a także sprawami dotyczącymi znaków towarowych, ochrony konkurencji i konsumentów oraz naruszeniami dóbr osobistych i wizerunku, w tym także karnymi aspektami tych naruszeń.

 

W Kancelarii zajmuje się również sprawami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: wolinska@bgka.pl

 

 

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

powrót
zespół

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Magdalena Smędzik

Aplikant adwokacki

 

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego w Krakowie. W roku 2017 wpisana na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym w szczególności sporządzeniem i opiniowaniem umów w obrocie gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach ubezpieczeniowych, w  tym w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. W kancelarii specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym również we wdrażaniu regulacji RODO w przedsiębiorstwach prywatnych oraz podmiotach sektora publicznego. W obszarze jej zainteresowań jest prawo autorskie, w szczególności regulacje dotyczące przenoszenia autorskich praw majątkowych do utworu.

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: smedzik@bgka.pl

 

 

 

Edyta Kuś

Aplikant adwokacki


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej wpisana w roku 2017. 

 

Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym odpowiedzialności z tytułu błędów w sztuce medycznej, jak też w sprawach z zakresu prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w reprezentacji i obsłudze podmiotów rynku nieruchomości takich jak inwestorzy, nabywcy, zbywcy, a także wspólnoty mieszkaniowe. Obszarem swoich zainteresowań obejmuje także prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie i prawo znaków towarowych oraz ochronę dóbr osobistych. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie dokumentów wewnętrznych spółek oraz umów w obrocie gospodarczym.

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: kus@bgka.pl

 

 

 

Karolina Pawnik

Aplikantka adwokacka


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013 r. -2018 r.).

Na listę aplikantów adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej wpisana w 2019 r.

 

W kancelarii zajmuje się reprezentacją i obsługą podmiotów rynku nieruchomości takich jak inwestorzy, nabywcy, zbywcy oraz wspólnoty mieszkaniowe, a także bieżącą obsługą przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie dokumentów wewnętrznych spółek oraz umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Obszarem swoich zainteresowań obejmuje także prawo upadłościowe, ochronę dóbr osobistych oraz tematykę ochrony praw człowieka.

 

Biegle włada językiem angielskim (CAE).

 

Prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: pawnik@bgka.pl

 

Jakub Hajduk

Aplikant adwokacki

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów podyplomowych Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na listę aplikantów adwokackich wpisany w 2018 roku. Od 2020 roku Przewodniczący Samorządu Aplikantów Adwokackich Krakowskiej Izby Adwokackiej.

 

Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców, w tym występowaniem w ich imieniu przed sądami powszechnymi oraz organami administracyjnymi. Posiada również bogate doświadczenie w reprezentowaniu konsumentów, w szczególności w sporach z instytucjami rynku bankowego oraz we wsparciu prawnym dotyczącym ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa własności intelektualnej oraz e-commerce.

 

Autor publikacji dotyczących prawa karnego oraz prelegent na międzynarodowych konferencjach.

 

Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: hajduk@bgka.pl

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

powrót
zespół

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

 

Anna Rawska

Młodszy prawnik

 

Wykształcenie: Wydział Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania akademickie skupia wokół zagadnień związanych prawem medycznym, prawami człowieka oraz procedurą karną. Posiada również wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. W kancelarii zajmuje się wsparciem prawnym klientów korporacyjnych w ich bieżącej działalności. W trakcie studiów uczestniczyła z powodzeniem w konkursach przedmiotowych oraz odbywała liczne praktyki. Wolontariuszka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

 

Prowadzi obsługę w języku polskim i angielskim.

 

Kontakt: rawska@bgka.pl

 

 

wspólnicy adwokaci aplikanci adwokaccy młodsi prawnicy

powrót

doświadczenie

doświadczeniewięcej

doświadczenie

Co do tej pory osiągnęliśmy?

 

Kancelaria prowadziła dla swoich klientów przedsięwzięcia takie jak: 

 

 • fuzje i przejęcia firm, w tym przejęcie polskiej spółki przez światowego potentata branży metalurgicznej (wartość transakcji około 100 milionów złotych), procesy przejęcia popularnego serwisu internetowego, sieci hoteli, firmy z branży logistycznej (wartość każdej transakcji od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych),

 • kontrakty usługowe i handlowe o wartości od kilkudziesięciu tysięcy do ponad 70 milionów złotych w branży motoryzacyjnej, metalurgicznej, budowlanej, IT, spożywczej, realizowane na terenie Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Brazylii, Malezji, Meksyku, Stanów Zjednoczonych,

 • kilkanaście przejęć części lub całych zakładów pracy wraz z przejściem kadry pracowniczej w liczbie od kilkudziesięciu do kilkuset osób, połączonych z doradztwem dotyczącym optymalizacji zatrudnienia,

 • audyt prawny i szkolenia pracownicze w największym krajowym podmiocie branży pośrednictwa ubezpieczeniowego,

 • sporządzenie umowy franchisingu dla ogólnopolskiej sieci sprzedaży detalicznej,

 • przeprowadzenie procesu zakupu udziałów w spółce zarządzającej ogólnopolską siecią hoteli,

 • doradztwo prawne w procesie emisji obligacji prywatnych spółki z branży budowlanej,

 • prowadzenie licznych procesów o prawa udziałowe w spółkach, w tym w ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczych,

 • doradztwo prawne w zakresie inwestycji w przedsięwzięcia budowlane o wartości kilkuset milionów złotych,
 • reprezentacja klientów korporacyjnych w licznych procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy,
 • reprezentacja klientów prywatnych w licznych sprawach sądowych o zapłatę z różnych tytułów prawnych, w tym w sporach o odszkodowania i zadośćuczynienia, należności pracownicze, wykonanie umów, prawa spadkowe,
 • pomoc prawna przy obsłudze rozbudowy dwóch międzynarodowych portów lotniczych,
 • pomoc prawna przy realizacji kontraktów dotyczących bezpieczeństwa Światowych Dni Młodzieży w Krakowie,
 • reprezentowanie kilkudziesięciu podmiotów w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji I Konsumentów,
 • kilkadziesiąt wdrożeń “RODO”,
 • obsługa prawna kilkunastu wspólnot mieszkaniowych,
 • wdrożenia dyrektyw unijnych i nowych przepisów krajowych dla kilkunastu przedsiębiorstw, w tym dystrybutorów na rynku finansowym.

 

powrót

oferta

ofertawięcej
oferta

specjalizacje branże pro bono

klient biznesowy

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

 

 • sporządzanie, analiza, negocjacje umów w obrocie gospodarczym
 • występowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i ochrony konkurencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa korporacyjnego
 • sporządzanie audytów prawnych przedsiębiorstw
 • ochrona dóbr osobistych firm, w szczególności ochrona dobrego imienia przedsiębiorstw w sieci Internet i w innych środkach masowego przekazu

 

PRAWO SPÓŁEK

 

 • doradztwo prawne przy zawieraniu, rejestrowaniu, przekształcaniu i likwidacji spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy transakcjach zbycia, nabycia, łączenia spółek
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych
 • reprezentacja w sprawach o prawa udziałowe w spółkach
 • sporządzanie i analiza dokumentacji związanej z działalnością organów spółek prawa handlowego, w tym kompleksowa reprezentacja na zgromadzeniach wspólników i akcjonariuszy

 

PRAWO PRACY

 

 • sporządzanie wszelkich umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, umów u zakazie konkurencji, porozumień itp.
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych
 • reprezentowanie pracodawców w relacjach z organizacjami związkowymi i w sporach sądowych z pracownikami
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i przejęć zakładów pracy

PRAWO KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 

 • reprezentacja naszych klientów przed Urzędem Ochrony Konkurencji i  Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa antymonopolowego i konsumenckiego
 • redagowanie umów, regulaminów i innych dokumentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji i konsumentów.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 • przeprowadzanie kompleksowych audytów przetwarzania danych osobowych
 • tworzenie mechanizmów compliance w zakresie przetwarzania daNych osobowych dopasowanych do profilu oraz skali działalności przedsiębiorcy
 • pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

 

SZKOLENIA

 

Kancelaria prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania firm w obrocie prawnym, w szczególności dotyczących dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, negocjacji warunków umownych w relacjach z innymi podmiotami, poprawnego prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, odpowiedzialności osób wchodzących w skład organów spółek, stosunków prawnych z pracownikami.

klient indywidualny

PRAWO PRACY, CYWILNE I RODZINNE

 

 • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących roszczeń majątkowych, w szczególności:
  • odszkodowawczych i o zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów w sztuce medycznej
  • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
  • z tytułu prawa do dziedziczenia
 • występowanie imieniem klientów w sprawach rozwodowych i dotyczących podziału majątku
 • reprezentacja w sprawach o ochronę dóbr osobistych
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych z pracodawcami, w tym dotyczących świadczeń o zaległe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, odwołań od nieuzasadnionego rozwiązania umów o pracę, sprostowań świadectw pracy

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

 

 • doradztwo prawne przy zawieraniu umów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie i sporządzanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w zakresie roszczeń z tytułu praw związanych z nieruchomościami, w tym spraw o zasiedzenie, wywłaszczenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochronę posiadania

specjalizacje branże pro bono

powrót
oferta

specjalizacje branże pro bono

IT i nowe technologie

 

Prowadzimy kompleksową obsługę firm i klientów indywidualnych zajmujących się programowaniem i dystrybucją oprogramowania. Reprezentujemy zarówno wykonawców jak i zamawiających w związku z nabywaniem, zbywaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych. Posiadamy unikalne doświadczenie w redagowaniu i egzekwowaniu klauzul umownych dotyczących odpowiedzialności za wady oprogramowania i naruszenie praw autorskich do programów. Reprezentujemy zamawiających, wykonawców, podwykonawców, autorów programów w sporach sądowych i negocjacjach z podmiotami polskimi i zagranicznymi.

 

Budownictwo i nieruchomości

 

Posiadamy doświadczenie w kompleksowym doradztwie i reprezentacji w toku procesu budowlanego. Stosujemy w swej pracy, poza przepisami ustawowymi, także normy budowlane występujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Redagujemy umowy inwestycyjne, umowy zbycia i nabycia nieruchomości. Reprezentujemy w sporach oraz w negocjacjach interesy inwestorów, architektów, wykonawców, podwykonawców, zbywców i nabywców nieruchomości. Prowadzimy obsługę przedsięwzięć mieszkalnych a także infrastrukturalnych.

 

Doradzamy w transakcjach dotyczących nieruchomości, przeprowadzając kompleksowe audyty prawne.

 

Zajmujemy się obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych, których łączna liczba członków wynosi kilka tysięcy. W tym zakresie między innymi występujemy w imieniu wspólnot z roszczeniami w stosunku do deweloperów o usunięcie wad nieruchomości lub o zapłatę odszkodowania. Współpracujemy przy tym z uznanymi rzeczoznawcami z zakresu budownictwa i wyceny nieruchomości.

 

Finanse, fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia

 

Reprezentujemy klientów, dystrybutorów oraz firmy inwestycyjne z szeroko pojętego sektora finansowego. Posiadamy doświadczenie w postępowaniach przed UOKiK oraz KNF. Udzielamy pomocy prawnej w zakresie sporów związanych z nabywaniem, zbywaniem i prowadzeniem instrumentów inwestycyjnych takich jak lokaty (w tym tzw. polisolokaty), ubezpieczenia, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, akcje, opcje. Przygotowujemy kompleksowe wdrożenia mechanizmów compliance dla wszelkich podmiotów rynku finansowego. Wdrażamy odpowiednie procedury ochrony danych osobowych i ochrony konkurencji. Weryfikujemy dokumentację pod kątem klauzul abuzywnych. Redagujemy umowy agencyjne, o pośrednictwo i dystrybucyjne.

 

Prowadzimy pomoc prawną dla kredytobiorców w sporach z bankami, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej.

 

Media, reklama, PR, modeling

 

Udzielamy pomocy prawnej podmiotom z branży szeroko pojętych mediów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich, prowadzenia sporów sądowych o prawa autorskie, ochrony dóbr osobistych, ochrony prawa do wizerunku. Doradzamy w zakresie dopuszczalnych form reklamy określonych produktów. Udzielamy pomocy prawnej agencjom PR, reklamowym, modelingowym w zakresie bieżącej działalności, a także na potrzeby konkretnych sporów sądowych lub pozasądowych.

Produkcja

 

Doradzamy we wszelkich aspektach działalności produkcyjnej, w tym w bieżącej działalności firmy, w relacjach z kontrahentami i klientami oraz w sporach sądowych lub pozasądowych. Naszymi klientami są firmy wytwórcze z branży chemicznej, budowlanej, tekstylnej, motoryzacyjnej, żywnościowej, metalurgicznej, meblarskiej, tytoniowej.

 

Handel, dystrybucja

 

Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej dla podmiotów zajmujących się handlem krajowym oraz międzynarodowym w wielu branżach. Reprezentujemy interesy naszych klientów w relacjach z kontrahentami, w sporach sądowych i pozasądowych oraz w negocjacjach. Posiadamy bogate doświadczenie w opiniowaniu, redagowaniu i egzekwowaniu umów handlowych zarówno na terenie Polski jak, i poza granicami kraju.

 

E-commerce

 

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw zajmujących się działalnością w sieci Internet. Udzielamy pomocy prawnej w takich aspektach jak regulaminy, ochrona danych osobowych, realizacja roszczeń w procesach sądowych. Do naszych klientów należą wiodące polskie sklepy internetowe.

 

Usługi dla przemysłu, logistyka

 

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej firm zajmujących się usługami inżynieryjnymi, logistycznymi, instalacyjnymi, magazynowymi, serwisowymi, relokacyjnymi pozwoliło nam na wypracowanie unikalnego prawniczego know-how obsługi prawnej przedsiębiorstw tego sektora. Bierzemy odpowiedzialność za wszelkie prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa, począwszy od bieżącej działalności, przez spory z kontrahentami, a skończywszy na najbardziej skomplikowanych kontraktach realizowanych z globalnymi firmami na całym świecie.

 

Startupy

 

Posiadamy specjalną ofertę dla przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi inicjatywami. Pierwsze tego typu, pionierskie w skali kraju projekty realizowaliśmy już w 2006 r. Pomagamy startupom w założeniu działalności, redakcji umów i dokumentacji wewnątrzfirmowej. Szczególny nacisk kładziemy na prawa własności intelektualnej i bezpieczeństwo naszych klientów w relacjach z kontrahentami.

 

Sektor publiczny

 

Doradzamy podmiotom z sektora publicznego takim jak organy jednostek samorządu terytorialnego, instytucje administracji państwowej, szpitale, szkoły i uczelnie wyższe. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych i pozasądowych, negocjujemy umowy i doradzamy w redagowaniu dokumentów wewnętrznych.

specjalizacje branże pro bono

powrót
oferta

specjalizacje branże pro bono

Nasza kancelaria prowadzi nieodpłatną pomoc dla organizacji non profit, w szczególności stowarzyszeń i fundacji. Wszelkie podmioty o charakterze organizacji pozarządowych (tzw. NGO), mogą uzyskać fachową pomoc naszych prawników w zakresie swojej statutowej działalności.

specjalizacje branże pro bono

powrót

publikacje

publikacjewięcej

publikacje

April 8, 2020

Czy Tarcza Antykryzysowa nas ochroni?

więcej
February 23, 2016

Ekspert o ustawie "frankowej": to kompromis, ale ma słuszne rozwiązania

więcej
October 1, 2015

Ekspert o dyrektywie UE: chroni kredytobiorców przed ryzykiem kursowym

więcej
June 16, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad w serwisie lex.pl na temat "upadłości konsumenckiej"

więcej
May 18, 2015

"Outsorcing usług prawnych w praktyce". Artykuł adw. Daniela Bieszczada w Merkuryuszu Towarzystw Biznesowych.

więcej
March 30, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad dla Polskiej Agencji Prasowej na temat nowelizacji prawa ubezpieczeniowego i stanu rynku ubezpieczeń w Polsce

więcej
March 25, 2015

Kancelaria Adwokacka Bieszczad Górecki adwokci s.c. wyróżniona przez dziennik Rzeczpospolita jako jedna z wiodących młodych kancelarii w cyklu wywiadów „Ciągle warto być prawnikiem”

więcej
March 24, 2015

Adwokat Daniel Bieszczad w serwisie bankier.pl na temat prawnych aspektów zarządzania nieruchomościami

więcej
March 23, 2015

Adwokat Grzegorz Górecki w portalu autocentrum.pl nt. prawnych aspektów zakupu używanych samochodów.

więcej
powrót

kontakt

kontaktwięcej

Kancelaria Adwokacka 

Bieszczad Górecki adwokaci spółka cywilna

ul. Rakowicka 8/3
31 – 511 Kraków

tel.: 12 222 52 04
fax: 12 444 77 53
mail: biuro@bgka.pl

Kancelaria przyjmuje klientów w godzinach od 9.00 do 17.00 po wcześniejszym umówieniu spotkania.

Przejdź do map Google powrót